Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školy v Praze 13

Pro všechny zájemce o dění v našich mateřských i základních školách, ale také v Domě dětí a mládeže Stodůlky, jsou od května na adrese www.skolyprahy13.cz k dispozici webové stránky Školy Prahy 13.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství