Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

říjen 2019
ročník XXIX

Uzávěrka příštího čísla: 7. 10. 2019 Distribuce: 25. 10. – 1. 11. 2019

Oprava lávky na Slunečním náměstí

Co se týká opravy lávky na Slunečním náměstí – v minulých letech byly postupně prováděny opravy a další související práce. V roce 2014 proběhla kompletní oprava, v roce 2015 bylo prováděno měření a výpočet svislých posunů a o rok později havarijní oprava klenuté brány.

celý článek
Místo koupání uklízeli
Místo koupání uklízeli

Během letních prázdnin se mladí lidé opět dobrovolně zapojili do úklidů veřejných prostranství a zeleně v naší městské části. První skupinu utvořili Trash Hero, kteří si jako „úklidový den“ zvolili třináctý srpen. Další skupinu utvořili studenti z místní vysoké školy VŠEM, kteří uklízeli dne 18. 8. Skupinu Trash Hero vedl pan Zbyněk Hostaš, který po akci zaslal informaci a fotografie.

celý článek
Louka pro školy i veřejnost

Praha oplývá množstvím krásných přírodních míst, kam jistě rádi zavítáte. Najdeme tady ale také celou řadu nemalých přírodních zákoutí – třeba na okrajích sídlištní zástavby. Bývají zarostlá trávou, trnitým křovím a často si jich ani nevšimneme. Mohou se ale přímo před očima proměnit v květnaté louky.

celý článek