Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Středisko sociálních služeb Prahy 13 informuje

S ohledem na stávající zhoršenou epidemiologickou situaci a šíření onemocnění covid-19 v Praze přijalo středisko až do odvolání následující opatření:

  • od pátku 25. září byla pozastavena činnost klubů seniorů a dětského klubu Kulička působících ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 (tréninky petangu na venkovním hřišti se zatím neruší)
  • všechny osoby nacházející se v budově střediska nebo v jeho venkovním areálu musí povinně nosit roušky nebo respirátory zakrývající nos i ústa a dodržovat aktuální hygienická a bezpečnostní opatření
  • je vyhlášen zákaz návštěv v bytech seniorů, který se nevztahuje na rodinné příslušníky a na pečovatelky a zdravotníky, kteří se o seniory starají

K výše uvedeným opatřením přistupuje Středisko sociálních služeb Prahy 13 z důvodu maximální ochrany seniorů a také pracovníků terénní pečovatelské služby, kteří klientům poskytují služby u nich doma. Více na www.sssp13.cz.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13