Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vstoupili jsme do pátého roku své existence

Anglofonní základní škola v Praze na Velké Ohradě slaví letos malé jubileum. Je to totiž už pět let, co v lavicích přivítala první žáčky. A postupně se rozrůstá. Škola každý rok nabírá nové prvňáčky a její nejstarší žáci nyní vstoupili do pátého ročníku. Na začátku každého školního roku škola také přijímá předškoláky do přípravného stupně.
Za dobu své existence připravila škola žáky na život v moderní společnosti a vybavila je výbornou znalostí angličtiny na komunikativní úrovni. Kromě českého jazyka, který vyučuje ve stejném rozsahu jako ostatní školy, učí většinu předmětů pod vedením kvalifikovaných rodilých mluvčích z Velké Británie a USA v angličtině.
Na rozdíl od některých jiných institucí, které se za školu vydávají, ale nejsou zapsány v rejstříku škol vedených ministerstvem školství, je Anglofonní základní škola jako škola uznaná státem a plní tedy veškeré požadavky, které vyplývají z rámcového vzdělávacího programu na vzdělávání českých dětí.

Zdeněk Dvořák, Lukáš Šonský