Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pravidla provozu sběrných dvorů

  • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoli odpad kromě směsného
  • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
  • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m³ měsíčně)
  • platí omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel do max. 3,5 t
  • vždy je nutno prokázat se platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)

Otevírací doba sběrných dvorů:


letní čas
zimní čas
Pondělí - pátek
8.30 – 18.00
8.30 – 17.00
Sobota
8.30 – 15.00
8.30 – 15.00


Občané Prahy 13 mají nejblíže sběrný dvůr v ulici Puchmajerova 50, tel. 731 142 348.