Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘEDPRÁZDNINOVÉ KUTĚNÍ.

Ve školní družině ZŠ s RVJ Bronzová proběhly v červnu projektové dny s názvem Kutilská dílna. Děti si vyzkoušely svoji šikovnost při práci se dřevem. Řezaly pilkou, brousily, vrtaly a šroubovaly a vyrobily tak krásné dřevěné hračky. Nadšení při práci bylo velké a výsledkem byly velice zdařilé výrobky.

Jana Vávrová