Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za oponou digitálního světa

S končícími letními prázdninami nastal v ZŠ Mohylová čas na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole jsme přivítali lektorky programu s názvem Digi bez digi, které nám poutavým a názorným způsobem ukázaly, jak lze dětem přiblížit fungování digitálního světa ještě před tím, než ho začnou samy plně využívat. Dozvěděli jsme se spoustu informací o prevenci neuváženého používání technologií, ale zároveň také o jejich výhodách a různých usnadněních, která mohou lidem v běžném životě pomáhat nebo jim už pomáhají, ale také, že děti lze jednoduše seznámit například s tím, jak se vytváří počítačový program nebo jak „cestují“ data mezi různými zařízeními. Cílem programu bylo pedagogům ukázat, jak lze dětem představit způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů či zadávání příkazů tak, aby úspěšně došly k vytyčenému cíli – a to vše bez využití elektroniky. Lektorky nám představily také jednoduchého dřevěného robůtka, kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám a my se těšíme, až nové poznatky začneme předávat svým žáčkům.

Martina Šípová