Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRVNÍ ZÁŘÍ

Pro všechny prvňáčky je tento den velmi významný. Každým rokem se v ZŠ s RVJ Bronzová snažíme, aby se do paměti nezapsal pouze jim, ale také rodičům a prarodičům, kteří je do školy doprovodí. Letos tomu nebylo jinak. Po setkání s třídními učitelkami se děti se svým doprovodem vydaly do slavnostně vyzdobených tříd, kde následovalo velké fotografování. Přivítat žáčky přišla paní zástupkyně Pavlína Tomsová a také místostarosta David Zelený, který je pozval na akci v Centrálním parku. Přejeme všem našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.

paní učitelky prvních tříd