Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chcete vyzdobit Mlejn?

Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy. Pro předložení návrhu do soutěže se nevyžaduje odborná kvalifikace ani oprávnění k podnikání.

Městská část Praha 13 vyhlašuje volnou výtvarnou soutěž, jejímž předmětem je návrh úpravy čelní fasády „Kulturního domu Mlejn“, tj. objektu v Kovářově ul. 1615, ve Stodůlkách

 Účastník soutěže musí být sám nebo se svými pomocníky ochoten a schopen navržené výtvarné dílo realizovat ve lhůtě max. jednoho měsíce a za předpokladu, že městská část uhradí pouze prokázané materiálové náklady maximálně do výše uvedené v návrhu.

Předmětem návrhu musí být zákres výtvarného návrhu do fotografie, která bude dána uchazečům o účast v soutěži na požádání k dispozici. Orientačně je ke stažení na www.praha13.cz v oblasti Městská část > Volný čas > Soutěž Mlejn.

Předložené návrhy nesmí obsahovat zobrazení a texty vulgární, sexuálně zaměřené, propagující násilí nebo jinak nevhodné. Výtvarný návrh by měl mít vztah k Praze 13.

K výtvarnému návrhu musí být přiložen návrh použité technologie realizace díla, specifikace použitého materiálu a kalkulace materiálových nákladů realizace díla.

Městská část si vyhrazuje právo nepřijmout k realizaci žádný z došlých návrhů, případně realizaci rozdělit mezi více přihlášených subjektů. Realizátor díla nebo jeho části má právo na maximálně 5 % realizované plochy umístit své logo, podpis apod. Jeho umístění a podobu musí zakreslit do návrhu.

Uzávěrka pro příjem výtvarných návrhů je 31. 3. 2006.
Pro získání dalších informací a potřebných podkladů se spojte s asistentem ZS Bohdanem Pardubickým, (e-mail: pardubickyb@p13.mepnet.cz, tel.: 235 011 210).

Petr Weber, zástupce starosty