Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROGRAM TV PRAHA 13

Aktuality 5 (2.–9. 2.)

Zdravotní klaun
-
návštěva na pediatrii FN Motol

Aktuality 6 (9.–16. 2.)

Pražská veverka
- environmentální projekt pro školy

Aktuality 7 (16.–23. 2.)

Zprávy z Rady Prahy 13
- čerstvé novinky ze zasedání

Aktuality 8 (23. 2.–2. 3.)

Masopust
- tři masopustní průvody a karneval se soutěží o nejhezčí masku