Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CHLUPÍKOVY HUDEBNÍ DÍLNIČKY

 Naše škola navázala výbornou spolupráci s MŠ Píšťalka. Spojili jsme náš soubor Zpívánky s předškoláčky a podařilo se nám sestavit pěkné hudební a taneční pásmo na téma jaro. Společně se seznamujeme s některým hudebním nástrojem, jeho podobou, naučíme se o něm písničku spojenou s jednoduchým pohybem nebo hrou. Na seznamování s hudebními nástroji navážeme skladbičkami známých skladatelů.

V. Matzenauerová, FZŠ Chlupova