Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Exekuce je oboustranně nepříjemná záležitost

První exekuce v letošním roce, která se odehrála 12. ledna v Nových Butovicích, byla skutečně velmi nepříjemnou záležitostí nejen pro vystěhovávanou nájemnici, ale i pro nás, ostatní zúčastněné.

Byla to jedna z těch exekucí, kdy dlužník vůbec nepřebírá žádnou poštu, a tudíž ani netuší, že přijde exekutor a dojde k vystěhování. Bohužel je to však velmi častý případ. Proč vlastně k exekucím dochází? Začněme od začátku. Když nájemce bytu Městské části Praha 13 dluží nájemné za dva měsíce, zasílá mu správcovská firma upomínku. Pokud nájemce na upomínku reaguje a řeší svůj problém např. sepsáním splátkové dohody a splácením pohledávky, je vše v pořádku. Pokud však nájem a služby dál neplatí, je po čtyřech měsících podána žaloba na dlužnou částku a návrh k soudu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

Jestliže po nabytí právní moci přivolení k výpovědi dlužník podle rozsudku dobrovolně neopustí byt, je podán návrh na výkon rozhodnutí, tedy oné obávané exekuce. Rozhodne-li soud o náhradním bydlení, je to nejčastěji přístřeší, které městská část poskytuje v jednom vchodu panelového domu, a to pro jednotlivce na jeden měsíc a pro rodinu na šest měsíců.

Neplatiče najdeme ve všech sociálních skupinách. Jsou to třeba rodiny, kde všichni kouří, takže vlastně „prokouří“ víc, než stojí užívání bytu. Měli jsme i neplatiče, který zdědil milión korun a všechno utratil – mimo jiné za alkohol. Nejvyšší dlužná částka od podání žaloby do nařízení exekuce včetně „penále“ byla zatím 2 048 221 korun. Poslední případ, který uvedu, je skutečně k neuvěření. Žalovaní jsou manželé, oba právníci, kteří za více než deset let užívání bytu v ulici U Jezera zaplatili kolem dvaceti nájmů. Přestože dluh dosáhl částky 556 247 korun a poplatek z prodlení je přes 2 milióny korun, soudní spor trvá řadu let a soud ještě o exekuci nerozhodl. A neplatiči bydlí dál...

Petr Weber, zástupce starosty