Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlavní město Praha obdarovalo hasiče

Nové vysílačky, hadice a techniku dostaly 22. prosince pražské Sbory dobrovolných hasičů od hlavního města Prahy. Dobrovolní hasiči ze Stodůlek, Třebonic a Řeporyj si svůj podíl odváželi společně a na závěr si popřáli další dobrou spolupráci (viz foto dole). Vybavení hasičům předával náměstek primátora Rudolf Blažek, který jim současně poděkoval za celoroční práci. 

-st-