Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Nikdy nezapomeneme

Dne 4. ledna 2006 nás po dlouhé nemoci opustila paní Jana Dobiášová. Byla dlouholetou členkou našeho sboru. Od začátku 80. let se věnovala práci s dětmi a dovedla je k nejednomu vítězství v soutěžích požárního sportu od oblastní po republikovou úroveň. Na její práci navázaly obě její dcery. Za svou záslužnou činnost byla odměněna nejvyšším hasičským vyznamenáním sv. Floriána a dalšími oceněními.

Za vše, co pro sbor i jeho členy udělala, jí patří náš dík.

Členové SDH Třebonice