Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte ho každý měsíc ve schránce?

Máte ho každý měsíc ve schránce?

Informační zpravodaj STOP oslaví letos patnácté výročí své existence. Desetkrát ročně je distribuován až do schránek čtenářů. Kvůli velkému nárůstu obyvatel městské části v poslední době byl od letošního ledna zvýšen náklad zpravodaje na 25 000 výtisků. Toto navýšení mělo odstranit všechny problémy s nedostatkem STOPů. Přesto redakce občas dostává stížnosti některých obyvatel Prahy 13, že STOP jednou nebo opakovaně nedostali. Jak k tomu může dojít? Do několika domů, které nespravuje městská část, se distribuční firma dostává jen díky dobré vůli některých obyvatel, někdy vůbec. Tento problém se snažíme vyřešit s vlastníky. Jindy se může stát, že si STOP z vaší schránky vytáhne někdo jiný. U rodinných domů to může být neoznačenou nebo společnou poštovní schránkou pro více domácností.
Pokud vy osobně nebo někdo z vašich blízkých v Praze 13 STOP nedostává, dejte nám o tom vědět! Předtím si ale prosím ověřte, že již skončil distribuční týden, uvedený v předchozím STOPu a že STOP nedostali ani vaši sousedé v domě. Pak by mohlo jít o chybu v distribuci. Své zkušenosti s doručováním STOPu nám zašlete do konce dubna, kdy tento průzkum vyhodnotíme, na adresu: Redakce STOPu, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo e-mailem na dotazy@p13.mepnet.cz.

vaše redakce

 Víte, že STOP i s rozsáhlým archivem článků a vyhledáváním je pro vás k dispozici na internetu? Od ledna navíc v moderní a přehlednější grafické úpravě. Vstup je z hlavní stránky městské části www.praha13.cz.