Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Patnáct kroků, patnáct roků

15 let Místního domu dětí a mládeže Stodůlky

Místní dům dětí a mládeže Stodůlky slaví 15. narozeniny, oslavujte také. Rádi soutěžíte? Rádi poznáváte? Rádi vyhráváte? Pokud ano, pak je tu právě pro vás hra Patnáct kroků, patnáct roků. V době od ledna do května nabízíme patnáct různých akcí – pro každého něco – a pro ty odvážné a podnikavé třeba i všechno! Za každou akci získáte jeden Krokrok – samolepku v barvě měsíce. Krokroky ale můžete získat i jinak než na akcích. Chcete s námi soutěžit? Vyzvedněte si v kanceláři MDDM Stodůlky záznamník, ve kterém najdete více informací. Krokroky, které dostanete, si budete lepit do tabulky v tomto záznamníku a získáte tak sbírku. Čím bude sbírka větší, tím více zlatých Krokroků za ni dostanete. Kdy a kde? Na závěrečné slavnosti k 15. výročí MDDM Stodůlky, která se bude konat 27. 5. 2006. Za zlaté Krokroky si na slavnosti budete moci nakoupit pěkné ceny.

Akce, za které můžete získat Krokroky, jsou v kalendáři akcí ve STOPu označeny takto:Zábavný kvíz pro vás! Na které stanici metra musíte vystoupit, abyste došli co nejkratší cestou do MDDM?

Odpověď se ukrývá v tomto obrázku. Vyškrtněte všechno, co je k jídlu. Ze zbylých názvů obrázků vypište 2. písmenko. Už víte kudy? Tak přijďte – těšíme se na vás!

Další informace o soutěži najdete v MDDM, Bronzová 2572/4, Praha 13, získáte na tel. 251 620 266 nebo na www.mddm13.cz.

Michaela Gaydošová a Zdeňka Hiřmanová