Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol 4

Fakultní základní škola PedF UK, Trávníčkova 1744, Praha 13 – Stodůlky,

otvírá ve školním roce 2006/2007 třídu 3. ročníku s rozšířenou výukou jazyků (AJ) v hodinové dotaci 3 vyučovacích hodin týdně. Žáci s prospěchem 1,00 v 1. pololetí 2. ročníku jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Termín přijímacích zkoušek 6. 4. 2006, 8.15 hod. Přihlášky odevzdejte do 10. 3. 2006.
Informace a přihláška na www.zstravnickova.cz nebo na tel. 251 091 651, 603 189 642.

Jiří Pejšman, zástupce ředitele