Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Bc. Davida Vodrážky

Proč se na zimním stadionu začíná bruslit až v únoru? Kdy je otevřeno pro veřejnost?

Na první otázku jsem odpovídal v prosincovém STOPu, ale protože na zimní stadion se ptá mnoho lidí, doplním ještě některé další informace. Jak již bylo mnohokrát řečeno, Školní zimní stadion Bronzová čeká ještě třetí etapa stavby, která bude zahrnovat zejména tepelné a zvukové izolace pláště, vzduchotechniku, tribuny a parkoviště. Projekt již máme hotový, dosud se ale nemohl začít realizovat, protože jsme na to neměli dostatek finančních prostředků. Po skončení minulé zimní sezóny jsme prováděli stavební kontrolu stadionu spojenou s projektovou přípravou další etapy. Při té příležitosti byly zjištěny některé stavební závady, které se projevily až po zimě. Bylo zahájeno reklamační řízení, při němž musela městská část na základě odborných posudků prokázat, že jde o závady, na které se vztahuje záruka dodavatele. Reklamační řízení trvalo poměrně dlouho a v jeho průběhu nebylo možné zahájit provoz stadionu. Dodavatel stavby se nakonec rozhodl závazky uznat a odstranit závady na vlastní náklady. Bylo rozhodnuto realizovat opravy ihned a ne až po skončení další sezóny, protože odkládáním by se mohly závady zhoršit.

Nyní už tedy konečně bruslíme. Veřejné bruslení je ve všední dny od 14.30 do 19.00 s půlhodinovou přestávkou na úpravu ledu v 16.30. V sobotu a v neděli bude veřejné bruslení celodenní od 9.00 do 19.00 hodin (s půlhodinovými přestávkami pro rolbu po třech hodinách). Vstupné pro děti 6–15 let je 25 Kč na tři hodiny (na dvě hodiny 20 Kč, na hodinu 15 Kč). Dospělý zaplatí za 3 hodiny 50 korun, za dvě 40 a za hodinu 30 korun.
Ve všední dny od 8.00 do 14.00 je zimní stadion vyhrazen pro školy, v rámci tělocviku platí jedno dítě 10 Kč. Samozřejmě existuje i možnost pronájmu ledové plochy. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude se bruslit do konce března.

Bude Praha 13 také poskytovat svým občanům bezplatné připojení k internetu?

Otázka bezplatného internetu je samozřejmě kladena velmi často, zvláště po zahájení provozu bez-drátové sítě v Praze 5. Obyvatelům Prahy 13 se nabízí několik možností připojení k síti internet. První je samozřejmě výběr z celé škály komerčních poskytovatelů např. vytáčeného nebo ADSL připojení. Zvláště to druhé může být poměrně rychlé, ale také dost drahé. Další možností bude v dohledné době připojení prostřednictvím optické sítě Pragonet. Bude se týkat především bytových domů a přestože bude za výhodnou cenu, nebude zdarma. Kromě internetu ale zpřístupní  televizi a jiné služby. Ve snaze zajistit občanům přístup k informacím a s ohledem na připravované projekty vyřizování úředních věcí po internetu jsme se rozhodli poskytnout jim možnost alespoň základního připojení k internetu bezplatně, prostřednictvím bezdrátové sítě (WiFi). Umožní posílání pošty a prohlížení stránek rychlostí 128 kbps. Rychlejší připojení by si musel uživatel zaplatit. Zkušební provoz by měl začít na přelomu února a března v oblasti domu dětí a mládeže a na Velké Ohradě, do konce června by se pokrytí mělo rozšířit na staré Stodůlky. Podrobněji se tomuto tématu bude STOP věnovat v březnu.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz