Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů únor 2006

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

 6. 2. 
Poznáváme Prahu 13. Pozor! Sraz tentokrát není v klubu, ale ve 14 hod. v restauraci Maják u metra Stodůlky. Svatava Bulířová

13. 2. 
Karel Koval: Mozart v Praze. 20. výročí narození W.A. Mozarta (27. 1. 1756) – opět v klubu  Svatava Bulířová, Jiřina Fochlerová

20. 2. 
Německá konverzace II  prof. Marie Kohoutová

27. 2.
„BIOLOGIE ČLOVĚKA V“ – léčebné využití hlubokého tepla MUDr. Věra Malíková

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13 - 16 hod.)

14. 2.
Promítání diapozitivů RNDr. V. Prouza

21. 2.
Cvičení paměti – GEMA Lucie Forštová

28. 2.
Video – posezení při kávě – volná zábava

7. 2.
Vycházka – cíl si domluví členové klubu

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

8. 2.
Školní prázdniny – bude náhradní program, upřesníme v Klubu

15. 2.
Léčení bez léků Václav Lamer

22. 2.
Zdravotnické pomůcky – Medicco Nové Butovice

24. 2.
Senior bál ve Spolkovém domě od 17 hod. – Václav Vomáčka a herci divadla Řešeto

1. 3.
Potravinové doplňky Olga Zahradníčková

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

23. 2. Posezení u Petrů.
Zpráva o činnosti a hospodaření.
Přednáška lékaře.
Příprava na svátek žen.

Těšíme se na setkání.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)