Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senioři ve Mlejně

Senioři ve Mlejně

Ve spolupráci s Danou Bekovou, Věrou Matouškovou a dalšími spolupracovnicemi Odboru sociální péče a zdravotnictví nám bylo připraveno milé posezení v pěkné předvánoční atmosféře.

Děkujeme nejen panu starostovi, ale též všem pracovnicím OSPZ, které se obětavě podílely na přípravě a organizaci pohoštění a předávání dárků. Protože nás, seniorů, bylo kolem dvou set, byla to práce opravdu nemalá.

Setkání zpříjemnila vystoupení mladých tvářiček, a to od těch nejmenších z mateřských škol U Bobříka a Pastelka, trochu větších z FZŠ Trávníčkova, svěží a živé rokenrolové vystoupení členů Klubu KP Praha a nakonec těch nejstarších, sboru studentů Gymnázia J. Heyrovského vedeného prof. Liborem Sládkem, který nás uvedl do krásné vánoční nálady. Děkujeme všem účinkujícím a jejich vedoucím nejen za připravený program, ale i za pěkný vztah, který projevili k nám starším tím, že se našeho svátečního odpoledne aktivně zúčastnili. Je třeba také říci, že nejen v roce 2005, ale i v předcházejících letech vystoupili tito mladí vždycky bez nároku na jakoukoli odměnu.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě tohoto předvánočního odpoledne a přejeme v roce 2006 jen to nejlepší.

Za Klub seniorů I, Svatava Bulířová, vedoucí