Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svědkové staletí

Stáří tomuto stromu na kráse neubralo

Svědkové staletí

Stromy, které přežily staletí, s mohutnými kmeny a větvemi v oblacích, vzbuzují náš obdiv. Zvláště když si uvědomíme, co všechno zažily. Jediným památným stromem na území Prahy 13 je lípa srdčitá malolistá (Tilia cordata) v zahradě zemědělské usedlosti Chaby. Podle posledního měření je obvod jejího kmene 485 cm, výška 22 m. Stáří se odhaduje na 180 let. Podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla tato lípa vyhlášena památným stromem rozhodnutím z 12. 7. 1994 a je vedena pod evidenčním číslem 44. Ochranné pásmo stromu ve tvaru kruhu bylo stanoveno na 15 metrů. Památnou lípu je zakázáno poškozovat a ničit. Její ošetření musí být prováděno pouze se souhlasem orgánu ochrany prostředí, v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy. Poslední bylo provedeno 9.9.2004. Jednalo se hlavně o redukci postranních a odstranění suchých větví, kterým hrozilo zlomení vlastní vahou. Centrální dutina byla přiklopena stříškou. Další ošetření je plánováno na rok 2007, včetně redukce koruny a instalace bezpečnostní vazby.
Každý památný strom je označen tabulkou s malým státním znakem.V Praze je vyhlášeno celkem 125 památných stromů. Nejvíce je dubů – 69 a lip – 34, z toho 19 je ve stromořadí v Suchdole. Ostatní do celkového počtu tvoří sedm platanů javorolistých, pět buků lesních, dva jasany ztepilé a dvě hrušně obecné. Další v našem výčtu tvoří již jen jedinci. Jinan dvoulaločný je známější pod jménem Gingko biloba. Stojí v Královské oboře v Bubenči. V Rajském dvoře u Františkánů na Starém Městě roste tis červený, ve Vysočanech Na Balkáně cedr atlaský, jírovec maďal v oboře Hvězda, olše lepkavá v Sobíně a turecká líska na Petříně.

Jaroslav Fuglík