Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úspěchy studentů Gymnázia Jaroslava Heyrovského

V loňském roce proběhla v septimách našeho gymnázia akce s názvem Evropská budoucnost je i budoucnost česká. Do projektu, který měl u studentů vzbudit zájem o Evropskou unii, podnítit je k zamyšlení nad českou i evropskou politickou situací, se zapojila řada škol z celé republiky. Výsledky byly předány politické reprezentaci, aby politici vzali na vědomí názory naší mladé generace. Naši studenti se probojovali na konferenci a svými pracemi prokázali vysokou znalost problematiky EU, myšlenkové bohatství a především výborně diskutovali během panelových debat. Svou vzornou činností reprezentovali Gymnázium Jaroslava Heyrovského i naši městskou část. Více na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.

Jakub Stratílek