Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027,

akreditovaná MŠMT ČR, přijímá pro školní rok 2006/2007 žáky na základě schválených přijímacích testů do:
3. třídy – angličtina pro začátečníky i mírně pokročilé (3 hod. týdně)
6. třídy – intenzivní prohloubení učiva AJ z předchozích ročníků (3 hod. týdně) a další povinný jazyk – němčina pro začátečníky (3 hod. týdně).

Volitelný jazyk od 7. třídy (2 hod. týdně španělština, francouzština, ruština) Výuka informačních technologií. Od školního roku 2005/2006 jsme zahájili výuku angličtiny od 1. třídy.

Přihlášky jsou ve vrátnici školy, vyplněné je odevzdejte nejpozději do 17. března (je možno je zaslat poštou nebo na zs-bronzova@zs-bronzova.cz).
Informace na tel. 235 514 369, 235 514 356 u zást. Mgr. S. Čočkové, Mgr. M. Racmanové. Vstupní testy proběhnou 10. 4., 3. a 24. 5. 2006.