Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ Kuncova 1580 ve školním roce 2006/2007 otevře:

  • 1. třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy a angličtiny
  • 1. třídu s rozšířenou výukou angličtiny (nebo bez zaměření)
  • 3. třídy s rozšířenou výukou angličtiny pro všechny žáky bez přijímacích zkoušek, z toho jednu s výtvarným zaměřením
  • 6. třídu s rozšířenou výukou jazyků – druhým cizím jazykem je francouzština nebo němčina. Pro tyto třídy pořádáme výměnné pobytové jazykové zájezdy do Francie a poznávací zájezdy do Anglie.
  • 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů
    Přednostně (bez zkoušek) budou přijati žáci, kteří se stanou úspěšnými řešiteli soutěže Mladý Pythagoras. Soutěž se koná ve středu 26. dubna 2006. Ostatní zájemci se podrobí přijímacímu testu z matematiky.
  • 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na judo, florbal, gymnastiku a košíkovou
  • Doplníme jazykové třídy od 4. do 6. ročníku (předpokladem je dobrý prospěch a rozdílová zkouška z anglického jazyka)

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. 235 520 991, 235 520 975–6 a na http://www.volny.cz/zdenek.vlk.