Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dotazníkové šetření končí 15. února

Od poloviny ledna probíhá v rámci komunitního plánování dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb. Je zaměřeno na tři cílové skupiny: 1) rodina, děti a mládež, 2) senioři a 3) osoby se zdravotním postižením. Dotazníky jsou k dispozici u poskytovatelů sociálních služeb a sociální péče, na radnici v informacích a v odboru sociální péče a zdravotnictví, v poliklinice Lípa, apod. (seznam míst najdete na www.praha13.cz). Vyplněné dotazníky je třeba odevzdat do 15. února.

Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb OSPZ