Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozvání pro živnostníky a další podnikatele

Dne 26. února 2008 v 10.00 hodin se v obřadní síni radnice Prahy 13 uskuteční diskuzní setkání s podnikateli, kterého se kromě vedení MČ zúčastní také zástupci Hospodářské komory ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Během setkání bude představen pilotní projekt, kterého se P13 účastní a jehož cílem je zlepšit podnikatelské prostředí v městské části. Především však budou mít podnikatelé během setkání možnost vyjádřit se ke konkrétním návrhům projektů a opatření, které by podle jejich názoru nejvíce usnadnily jejich podnikání a napomohly jeho dalšímu rozvoji. Všichni podnikatelé jsou proto srdečně zváni k účasti.

Lenka Šůsová, odbor kancelář starosty