Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

English song

V prosinci uspořádala ZŠ s RVJ Bronzová první ročník pěvecké soutěže, ve které se skloubila výuka jazyka s hudebními dovednostmi. Hudebních a pěveckých soutěží, jako jsou Butovický zvoneček nebo Jarní petrklíč, se naši žáci zúčastňují každoročně a pravidelně dosahují výborných výsledků, vítězství nebo alespoň čestných uznání v každé kategorii, ale taková soutěž, kde by žáci vedle hudebních projevili i znalosti jazykové, ta tu ještě nebyla. Podmínkou účasti bylo zvládnout zpaměti anglický text a navíc dobře intonovat. Vítězi se stali Jakub Dlouhý z 3. B (kat. 1. – 3. tř.), Barbora Šampalíková z 6. A (kat. 4. – 6. tř.) a Anna Ohlídalová z 8. C (kat. 7. – 9 tř.). Poděkování patří nejen soutěžícím, ale i všem členům poroty. Doufáme, že se ze soutěže English song stane tradice, která se neomezí jen na naši školu. Výhledově uvažujeme o uspořádání oblastního či celopražského kola.

Miloš Beran, učitel Aj a Hv