Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava narození Krista

Oslava narození KristaČeská mše vánoční, také uváděná jako mše Hej, mistře, je nejslavnější a dodnes nejhranější česky psaná církevní skladba hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), který je též autorem jejího textu. Také v Praze 13 toto vynikající dílo, psané v roce 1796 pro obyčejné lidi z venkova, natrvalo zapustilo kořeny a jeho provedení je každoročně ozdobou prvního vánočního svátku. „Tento koncert, který se tradičně pojí s datem 25. prosince, už není jenom tradicí, on sem zkrátka patří,“ řekl P. Michael Špilar. „Proč? Protože si ho dělají lidi sami pro sebe. Na provedení České mše vánoční se podílí orchestr, složený až na naprosté výjimky z muzikantů žijících tady na třináctce, dále pak náš svatojakubský sbor, posílený o další sbory, které tady působí, a potom pár sólistů z naší špičkové hudební scény. Vloni to byli Ivana Töreková, Petra Pionová, Lukáš Hynek Kremer a Jiří Hruška. Celé provedení tradičně řídil Jiří Kubík, který pokaždé skvěle zvládne to nově vzniklé hudební těleso sladit dohromady. Varhaníkem byl Václav Vála, jeden z našich farních varhaníků. Organizaci tohoto koncertu má z větší části na svých bedrech náš regenschori, který vede svatojakubský sbor, Luboš Nenadál. Řekl bych, že prostřednictvím tohoto díla mezi nás vstupuje duch opravdových Vánoc, to znamená oslava narození Krista. Každý rok jsem znovu a znovu překvapen a udiven, protože v kostele, zaplněném k prasknutí, všichni lidé vnímali, co se děje.“ Aby se úžasné atmosféry Vánoc mohlo nadechnout co nejvíce lidí, otevřela loňská Česká mše vánoční výjimečně i dveře presbytáře, který je za normálních okolností vyhrazen pouze kněžím a ministrantům. Koncert byl zakončen zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán a bouřlivým potleskem, který patřil dirigentovi, sboru, orchestru a všem sólistům.

Eva Černá