Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oběti první světové války

Oběti první světové války

V osmnáctém století měly vrchnosti povinnost dodati ročně určitý počet mladíků na vojnu. Odvádělo se násilně, vyhlédnutí branci (rekruti) byli neočekávaně v noci schytáni a v železech dopraveni do vojenských posádek. Vojenská služba trvala 12 i více let, byla těžká a kázeň krutá. Vojna za starých časů znamenala pro odvedeného zkázu života a neštěstí rodiny, neboť propuštěný zestaralý voják se málokdy vracel do rodné obce v pořádku. Těžké selské práci již odvykl a obyčejně nebyl ani zdráv. Když byla zavedena povinná vojenská služba, dodával zase zdravý venkovský lid armádě nejvíce vojáků. Proto české vesnice utrpěly v prvé světové válce tolik ztrát na lidských životech. Ze Stodůlek zahynulo v prvé světové válce 41 občanů, jejichž hroby jsou roztroušeny na všech světových bojištích. Padli v cizích službách za cizí zájmy. Byl jim komisí za tím účelem sestavenou z dobrovolných sbírek postaven pomník v podobě žulového jehlanu ve středu obce pod farní budovou. Pod státním znakem jest deska se jmény. Čtyřicet jedna hrobů v dáli hlásá a připomíná všem občanům památku těch, jejichž smrt přispěla k osvobození českého národa.

Vybrala Michaela Vítková