Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro výpis z trestního rejstříku na radnici

Často žádaný výpis z rejstříku trestů získáte od 2. ledna na pracovišti Czech Point na radnici. Podmínkou je prokázání totožnosti platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, podepsání žádosti o výpis a zaplacení správního poplatku ve výši 50 Kč. Máte-li přidělené rodné číslo, dostanete výpis na počkání. Czech POINT v Praze 13 vydal vloni 2 564 žadatelům celkem 6 251 stránek výpisů, zejména z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku.