Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřad byl potřetí oceněn

Úřad byl potřetí oceněn4.Národní konference kvality ve veřejné správě se konala 23. – 25. ledna v Karlových Varech. Na slavnostním ceremoniálu v sále Hotelu Imperial převzala tajemnice Úřadu MČ Praha 13 Kateřina Černá z rukou ministra vnitra Ivana Langera rezortní cenu Ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě Organizace dobré veřejné služby za rok 2007. Úřad tak navázal na úspěchy z let 2005 a 2006, kdy postupně získal resortní ceny Ministerstva vnitra Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (bronz) a Organizace dobré veřejné služby (stříbro). Posláním soutěže je ocenit úsilí spojené s poskytováním kvalitních veřejných služeb přihlášenou organizací. Cena je udělena na základě splnění kritérií soutěže, tedy za prokazatelné uplatnění metod pro řízení kvality, a za dosažené výsledky v roce 2007. Hodnotí se například, když organizace aplikuje některý ze širokého spektra nástrojů pro zvyšování výkonnosti a kvality služeb, např. CAF,bench-marking, Balanced Scorecard, EFQM, normy ISO řady 9000, 14000, 17799 či 27001, místní Agenda 21, charta občana, komunitní plánování, případně jinou vhodnou metodu. Radnice Prahy 13 již po tři roky uplatňuje model CAF, který umožňuje hodnotit kvalitu služeb a pomáhá tak při jejich zlepšování.

Martin Šmíd