Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak ventilovat stres (a proč)?

Každodenní starosti, finanční krize, astrologická konstelace, způsoby komunikace a různá nedorozumění v mezilidských vztazích nám denně komplikují život. Stres je často všude kolem nás. Často i nevědomě se mu včas nebráníme, podle společenských norem někdy ani nemůžeme aktuálně emoce hned projevit, necháváme si je v sobě. A tady je to zrádné místečko. Když je alespoň dodatečně přirozeně neuvolníme (např. vynadáme někomu, kdo s naším vztekem či nespokojeností nemá třeba vůbec nic společného, nebo se nerozpláčeme nad něčím, co by nás samo o sobě ani nerozplakalo, jen je to ta pověstná poslední kapka...), pak se v nás tyto nechtěné emoce hromadí a obvykle nás vedou do depresivních prožitků a úzkostí nebo psychosomatického onemocnění.

Psychoterapie má mnoho náhradních technik, jak pracovat se zablokovanými, neuvolněnými emocemi. Některé z nich jsou i velmi jednoduché a přirozené a jsou běžnou součástí našeho života. Používáme je? Každý z nás zná svoje způsoby, jak se emočně uvolnit. Teď jsem zrovna nemyslela alkohol, i když i ten má svoji ventilační funkci. Jeho zrádnost je ale kromě možné závislosti také v tom, že násobí aktuální emoce.

Takže, pozor, není-li nám úplně hej – mohlo by nám s alkoholem být ještě hůř.

Vynikající běžné postupy uvolnění zadržených emocí je vydávaný zvuk, zpěv, vzduch vypouštěný z úst. Výborné přirozené emoční uvolnění přináší např. sportovním fanouškům hlasité povzbuzování, při koncertech nebo letních festivalech hlasitý společný zpěv. Ale i v těchto situacích si někteří z nás vlastní hlasitý projev nedovolí, i když by je vlastně na stadionu nebo při hlasitém koncertu nikdo ani neslyšel. Nahromaděné emoce se výborně ventilují např. hrou na dechové nástroje, zpěvem, pískáním si a různorodým, k okolí ohleduplným, hlasitým projevem. Potřebujeme- li k vlastnímu uvolnění soukromí, můžeme si např. při jízdě autem pustit hudbu a oblíbené zpěvačce či zpěvákovi trošku s tou písničkou pomoci. Čím hlasitěji, tím lépe.

Přeji tedy všem čtenářům časopisu STOP, aby v jejich životě bylo stresu a nechtěných emocí co nejméně a jinak, abychom si třeba zpěvem, pískáním, fanděním a k okolí ohleduplným hlasitým radováním (v místech, kde nezpůsobíme další nechtěné emoce někomu jinému) udrželi dobrou náladu, pohodu a zdraví.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog
602 805 633, hanajencova@seznam.cz
www.psychoterapie.atlasweb.cz