Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
Vlachova
5. 2.
na chodníku proti č. 1511
Bellušova12. 2.parkoviště proti č. 1804/7
Běhounkova19. 2.parkoviště proti č. 2463
Janského 26. 2.parkovací záliv u lékárny
Podpěrova 1. 3.před MŠ – u č. 1879
Pavrovského 4. 3.rozšířená plocha u tříděného odpadu


Michaela Líčková