Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sovět (1972)

Mezi drogérií a zmíněnými krámy Jana Hory byla hned po prvé světové válce postavena válečným invalidou Josefem Beránkem obyčejná bouda s úzkými dveřmi a malým okénkem. Zde Josef Beránek jako invalida prodával tabák, cigarety, noviny a podobně. Při volném čase, kterého měl dost, stačil přečíst celé noviny. O různých událostech povídal pak nezaměstnaným, kteří se zde u trafiky scházeli a z dlouhé chvíle hráli kuličky, nebo čáru o krejcary (2 haléře). Nevím, kdy a kdo začal první Josefu Beránkovi říkat Sovět – místní Sovět, což mu zůstalo až do smrti. Když jeden druhého potkal, tak se ptal: „Kde jsi byl?“ Odpověď zněla: „U Sověta pro tabák.“ „Kam jdeš?“ „K Sovětovi pro noviny.“ a podobně. Trafika v této boudě byla až do září 1972.

Vybral Dan Novotný