Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zasloužilí hasiči oceněni

Na valné hromadě SDH Stodůlky 5. prosince, o které jsme se již zmiňovali v minulém STOPu, předal starosta sboru Vojtěch Koutek společně s velitelem jednotky Romanem Michlem a Martou Hartmanovou z Městského sdružení hasičů Praha ocenění zasloužilým členům sboru. Medaili  za věrnost a stužku za 10 let působení ve sboru dostali Tomáš Gregorovič, Lenka Čiperová a Robert Michl. Jiří Kmůcha obdržel stužku za 30 let a Jiří Novák st. stužku za 50 let činnosti. Boženě Jandejskové a Pavlu Jandejskovi předal starosta věcný dar k životnímu jubileu. Marta Hartmanová předala družstvu mužů a družstvu mužů nad 35 let ceny za vítězství v Pražském poháru v požárním sportu. Dále poděkovala Evě Michlové a Tomáši Vavřičkovi za práci při zabezpečení memoriálu Marty Habadové.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky