Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřad otevřený rodičům a dětem

Loňským schválením koncepce rodinné politiky se MČ Praha 13 přihlásila k podpoře tzv. zdravé rodiny. K té patří i zvýšení standardu pro klienty, kteří navštíví náš úřad s dětmi. Za tímto účelem byl ve 2. patře radnice v prostorách čekárny odboru sociální péče zřízen hrací koutek pro děti, včetně zázemí pro rodiče. Záleží nám na tom, aby se na úřadě cítili všichni dobře. Tedy i ti, kteří se nachází v obtížných životních situacích a přichází za účelem jejich řešení na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorů pro mládež. Věříme, že vybudováním hracího koutku přispějeme ke zpříjemnění návštěvy rodičům i jejich dětem. Všeobecně se snažíme zkvalitňovat občanům případné čekání na vyřízení jejich záležitostí tím, že upravujeme okolní prostředí. Ve 3. patře radnice u matriky nyní vzniknul příjemnější prostor díky instalaci nových židlí, květin a koutku s časopisy.

Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče