Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

únor 2019
ročník XXIX

Uzávěrka příštího čísla: 11. 2. 2019 Distribuce: 1. – 8. 3. 2019

Problémy s vývozem kontejnerů na komunální odpad

V této souvislosti nás už v minulosti oslovily Pražské služby, které mají velký problém s průjezdem svých vozidel mezi zaparkovanými auty v lokalitě kruhových objezdů v křížení ulic Kurzova– Přecechtělova, Kurzova–Borovanského a Přecechtělova–Prusíkova. Auta zde parkují u vjezdu na křižovatku i po obou stranách kruhových objezdů. Vozidla Pražských služeb se z důvodů nedodržování dopravních předpisů – zejména kvůli parkování na vnitřní straně ke kontejnerům nemohou dostat.

celý článek
Úřad otevřený rodičům a dětem
Úřad otevřený rodičům a dětem

Loňským schválením koncepce rodinné politiky se MČ Praha 13 přihlásila k podpoře tzv. zdravé rodiny. K té patří i zvýšení standardu pro klienty, kteří navštíví náš úřad s dětmi. Za tímto účelem byl ve 2. patře radnice v prostorách čekárny odboru sociální péče zřízen hrací koutek pro děti, včetně zázemí pro rodiče. Záleží nám na tom, aby se na úřadě cítili všichni dobře.

celý článek