Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přípravná třída na Velké Ohradě

ZŠ Janského nabízí v novém školním roce 2020/2021 možnost vzdělávání v přípravném (nultém) ročníku ZŠ. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít spolu – Step by Step. Žáci nultého ročníku mají zároveň možnost aktivní účasti na akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční jarmark apod. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat vedení ZŠ Janského na e-mailu j.havlicek@zs-janskeho.cz nebo telefonu 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým pedagogů ZŠ Janského.

Jan Havlíček, ředitel školy