Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

únor 2020
ročník XXX

Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2020 Distribuce: 28. 2. – 6. 3. 2020

Pro bezpečí našich dětí
Pro bezpečí našich dětí

Základní škola Klausova se snaží prostřednictvím projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) zajistit dětem pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí škol bezpečné pěší cesty. Projekt začal dotazníkovým šetřením mezi dětmi a rodiči. Žáci pak mapovali pěší cesty do školy, na nich identifikovali nebezpečná a velmi frekventovaná místa, kde následně monitorovali dopravu. Tento monitoring podpořil dopravní studii s konkrétními návrhy, které byly diskutovány prac

celý článek
Dobře investované finanční prostředky
Dobře investované finanční prostředky

Po více než dvou letech skončila 30. listopadu 2019 Výzva MŠMT č. 20 Praha – pól růstu, jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj polytechnického vyučování v pražských školách a zmodernizovat odborné učebny. ZŠ Kuncova na realizaci obdržela 1 980 728 Kč. Nejdříve byla zrekonstruována učebna dílen, pak učebna zeměpisu a koncem listopadu ještě vystavěna dřevěná venkovní učebna v areálu školy vedle nové školní jídelny. Realizátorem celého projektu a hlavním dodavatelem byla firma Jiří Kliner – Wood Partner, která

celý článek
Na nový výbor čeká řada úkolů
Na nový výbor čeká řada úkolů

V sobotu 4. ledna proběhla v restauraci u Beránků valná hromada SDH Třebonice, zhodnotil se uplynulý rok ve sboru, co se povedlo i nepovedlo. Zároveň byl zvolen nový výbor na období 2020–2025. Byl odsouhlasen plán a rozpočet sboru na tento rok. V dalším čísle Vás seznámíme s akcemi, které se uskuteční v jarních měsících a s prvními závody kroužku mladých hasičů.

celý článek