Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt, který pomáhá zdarma

Pražská organizace A DOMA, z.s., začíná nový, v pořadí již šestý, projekt, který je zaměřen na pomoc lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Nese název Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním. Všechny služby jsou pro klienty v rámci projektu poskytovány zdarma. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Jedná se skutečně o jedinečný projekt, který řeší problematiku duševního onemocnění multidisciplinárně. Poskytuje mnohé formy pomoci – psychoterapii, novou formu neurostimulací – biofeedbacku, skupinové terapie, kurzy a svépomocné skupiny vedené odborníky... Klientům navíc mohou pomoci s mnoha otázkami naši mediátoři, právníci a fyzioterapeuti. Klienti za námi nemusí docházet a veškerá pomoc jim může být poskytnuta doma. Projekt je určen pro všechna duševní onemocnění u lidí nad osmnáct let a jejich rodinám žijícím v Praze. Kontakt pro bližší informace: www.adoma-os.cz, rodinazakladpece@adoma-os.cz, tel. 725 319 208.

Markéta Fecková