Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začít spolu – Step by Step


Co je to vzdělávání podle Začít spolu – Step by Step? Moderní vzdělávací program, který nabízí ZŠ Janského, je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA. Myšlenky tohoto programu jsou uplatňovány ve více než třiceti zemích světa. Jde o otevřený didaktický systém, který dbá na samostatnost žáků, jejich individualitu a osobnostní růst se zaměřením na samostatnou sebereflexi žáka. Program připravuje děti tak, aby se aktivně zajímaly o učení, uměly se samy efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. ZŠ Janského je certifikovanou školou Step by Step a v novém školním roce 2020/2021 se těší nejen na prvňáčky, ale na všechny nové žáky, kteří chtějí získat dobré vzdělání metodou, která má smysl a není pouze o drilu a biflování. Bližší informace o programu naleznete na www.zs-janskeho.cz, www.zacitspolu.eu.

Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského