Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční projekt

V naší Základní škole Mohylová se vždy těšíme na celoškolní projektové dny, do kterých se zapojují žáci všech tříd. Jedním z nich je i naše již tradiční Vánoční výstava, na kterou jsme se všichni moc těšili. Tentokrát jsme ji vzhledem k epidemiolo- gické situaci a opatřeními s ní spojenými museli bohužel oželet. Jsme však rádi, že jsme mohli s našimi prvňáčky pracovat alespoň na našem třídním vánočním projektu. Děti si poslechly vánoční příběh o narození Ježíška, seznámily se s vánočními zvyky a tradicemi a nadšeně vyprávěly o tom, jak slaví Vánoce ve své rodině. Součástí práce na tomto projektu je návštěva výstavy betlémů, kterou nám ale letošní nepříznivá situace nedovolila. Rozhodli jsme se proto, že si děti vyrobí svůj vlastní betlém. Práce na projektu za poslechu vánočních koled děti velice bavila. Kromě hezké vánoční atmosféry také přispěla k upevnění vzájemných vztahů dětí ve třídě. A nejen to. Krásným zakončením našeho projektu bylo setkání našich prvňáčků s jejich patronátní třídou 5.A, kde si venku vzájemně předali drobné dárečky.

Anna Cudráková