Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvýšení místního poplatku z pobytu

Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý pobyt, cizinecký pobyt apod.) a využije zde ubytování za úplatu. Poplatek se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu (hotel, penzion, ubytovna, atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na zahradě apod.) trvající do 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platí jej každý, kdo využije komerční pobyt za účelem rekreace, turistiky, pracovního pobytu atd.).
Sazba poplatku od 1. ledna 2022 činí 50 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu (platí se de facto za přenocování). Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby s průkazem ZTP/P, osoby hospitalizované v nemocnicích apod.
Více na www.praha13.cz ( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek z pobytu). Správcem poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529, tel. 235 011 408, hruskovar@praha13.cz.

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků