Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž září

Prázdniny skončily a první poprázdninové vydání STOPu je tady. Našim menším soutěžícím v krátkosti představíme dalšího z našich známých spisovatelů a jejich úkolem opět bude určit, ke které knize se vztahuje obrázek Jana Babky. Na starší soutěžící čekají i tentokrát tři otázky.

Básník, spisovatel, sběratel a vydavatel folklórních textů, překladatel a autor řady pohádek Karel Jaromír Erben se narodil 7. listopadu 1811 v Miletíně u Jičína († 21. 11. 1870). Studoval v Hradci Králové a v Praze. Díky filozofickému a právnickému vzdělání mohl přijmout místo sekretáře Českého muzea a později prvního archiváře města Prahy. Z obsáhlého díla připomeneme alespoň několik pohádek - Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Byl jeden král, Jabloňová panna, Pták Ohnivák, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska...

Erben vydal pouze jednu básnickou sbírku. Ta se však stala vrcholem obrozenec-ké poezie. Víte, jak se sbírka jmenuje a ke které básni se vztahuje obrázek?

V červnu správně odpověděly děti, které poznaly, že obrázek Jana Babky se vztahuje k románu Karla Poláčka Bylo nás pět.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín získává:

Honza Slavolínek, Nové Butovice

Soutěžní otázky na září:

1) Kdy a kde se narodil politik a diplomat Jan Masaryk?
2) Vyjmenujte alespoň tři účinkující, kteří se představili na Koncertu pro park.
3) Ve kterém roce se v Praze 13 poprvé uskutečnil Běh Terryho Foxe?

Správné odpovědi na červnové soutěžní otázky:

1) Základní kámen radnice na Slunečním náměstí byl položen 1. 6. 2001.
2) Memoriál se pojí se jménem Alice Masarykové.
3) Ceny vítězům jednotlivých kategorií Přeboru Velké Ohrady předával poslanec Petr Bratský.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: Eva Faitová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá