Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zářijová křížovka

V roce 1999 se na území bývalé těžebny cihlářské hlíny zvané Hliník začal realizovat nový a ojedinělý historicko-ekologický projekt - ...(viz tajenka). O tři roky později už mohou první návštěvníci obdivovat skanzen, jehož hlavním záměrem je věrohodně přiblížit nejširší veřejnosti reálie středověkého období. K vidění je šest usedlostí s obytnými domy a hospodářskými stavbami, kostelík i tržnice. Všechny stavby jsou postaveny ze dřeva a hlíny, kryté slaměnými došky nebo dřevěným šindelem. V roce 2003 neznámý žhář zapálil čtyři ze sedmi dokončených usedlostí, o rok později hořelo znovu. Dokončení tohoto ojedinělého díla však oheň pouze oddálil, ale neohrozil. Ostatně, přijďte se podívat. Otevírací doba je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Více na www.repora.cz. Na 3 výherce čeká vstupenka do skanzenu.


Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. září 2006.

Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz,
fax: 251 619 236, 235 011 465
Červnová tajenka: KRAJANKA, JOSEF ZÍMA, KŘÍDLOVANKA A DALŠÍ
Výherci: Naďa Havířová, Nové Butovice; pan Šelepa; Marie Cajthamlová, Praha 5; Martin Machatý, Nové Butovice

připravila Eva Černá