Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpovídá psycholog

Odpovídá psycholog
V poslední době se množí dotazy, jak ukončit či omezit kouření z vlastního rozhodnutí nebo i z nutnosti vzhledem k novým zákonům omezujícím kouření na veřejných prostranstvích a pracovištích. Kde začít?

Kouření je stejná závislost jako každá jiná. Nikotin je rychle působící droga. Hladina nikotinu v krvi klesne v průběhu 30 minut po vykouření cigarety asi o polovinu a po hodině na jednu čtvrtinu. Proto většina průměrných kuřáků vykouří denně asi 20 cigaret. Při odvykání kouření je nejobtížnější překonat pocity prázdnoty, neklidu, pocit, že něco chybí. Hlavním nepřítelem při snaze přestat kouřit je stres, nuda, strach z toho, že si už nikdy cigarety neužiji, nesprávná motivace atd. Tady je dobrá pomoc psychologa a lidí se stejným problémem. V 10 týdenních skupinových programech pod vedením psychologa dochází k podpoře, možnosti srovnání a postupnému překonávání úskalí odvykání. Důraz je kladen na pozitivní chuť přestat kouřit, ocení dílčí výsledky a motivuje k dalším. Tento program není všemocný a bez aktivity a správné motivace ani on nefunguje, ale může pomoci těm, kterým se skončit s kouřením zatím nepodařilo. Všem kuřákům, kteří chtějí přestat se svou závislostí, přeji úspěch.

PhDr. Hana Jenčová

Možnost ptát se PhDr. Hany Jenčové na vaše konkrétní situace či problémy samozřejmě trvá. Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu hanajencova@seznam.cz. Ty, které se opakují nebo jsou něčím zajímavé, otiskneme v naší rubrice, samozřejmě se zachováním anonymity.

PhDr. Hana Jenčová, tel.: 602 805 633 Kurzy odvykání kouření nebo snižování nadváhy – 2450,- Kč/10 týdnů

Stavba v ulici Mládí
Vážená redakce,
prosím, co se děje v ulici Mládí? Tři neděle v největších červencových vedrech je kopec přímo proti stanici autobusu Mládí rozkopaný. Prý tu bude stát dům. Co se stane se zelení, nešly by zachránit alespoň menší stromky? Proč obec stavbě nezabrání?

J. Březinová

Stavební povolení na výstavbu dvoupodlažního obytného domu s 8 byty bylo vydáno na základě územního rozhodnutí a v souladu s územním plánem. Součástí projektové dokumentace je i projekt sadových úprav, které budou ke kolaudaci stavby provedeny.

Jiřina Machalitzká, stavební odbor

Bude druhý východ z metra?
Před jistým časem se hovořilo o záměru vybudovat druhý východ ze stanice metra Hůrka tak, aby lidé směřující na východ, kde se vyskytuje celá řada kulturních a jiných zařízení (Komunitní centrum, poliklinika atd.), nemuseli obcházet náměstí poněkud nešikovným západním vestibulem. Existuje ještě vůbec tato myšlenka ve formě záměru radních či zastupitelů?

Nový výstup ze stanice metra Hůrka (směrem na východ) vedení městské části podporovalo a podporuje. Rozhodnutí o realizaci je ale v rukou Dopravního podniku, který by to také musel financovat. Dopravní podnik v současné době nemá výstup mezi svými prioritami.

Propojení cyklostezky
Obdobně by mě zajímal osud plánovaného propojení Centrálního parku s Prokopským a Dalejským údolím. Stále se mi zdá, že vše jakoby končí Jeremiášovou ulicí (a to i chodník se zámkovou dlažbou).

Radek Seifert

Propojení cesty a cyklostezky do Prokopského údolí je v plánu již déle, ale naráží na dva problémy. Na spojku od Jeremiášovy k silnici do Nové Vsi je projekt, ale je nutno dotáhnout do konce příslušná územní a stavební řízení. Vzhledem k množství investičních akcí v letošním roce bude OŽP pravděpodobně tento úsek realizovat až v roce příštím. Další úsek cesty blokuje jiný problém. Pozemky, po nichž by měla vést, jsou bohužel v rukou soukromých vlastníků, kteří k vybudování cesty odmítají dát souhlas. Rýsuje se sice možnost řešení, ale není to jednoduchá záležitost a bude to zřejmě chvíli trvat.

Samuel Truschka, oddělení tisku a informací