Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chov psa není jen zábava (2. část)

Chov psa není jen zábava (2. část)V červnovém čísle jsme se zabývali nejčastějšími dotazy k chovu psů. Protože otázek bylo hodně, vracíme se k tématu ještě jednou. Odpovídá Jaroslav Fuglík z odboru životního prostředí:

Může si nálezce nechat toulavého psa?
Jako věc nalezenou jej musí odevzdat nebo ho pak chovat na podkladě smlouvy s útulkem. Nepřihlásí-li se do šesti měsíců majitel, může si psa po dohodě ponechat. V Praze je tato problematika díky městským útulkům psů, koček a dobře fungující odchytové službě bez problémů. Horší je to u menších obcí. Tam je nalezený pes či kočka majetkem obce a zabezpečení zvířete po celý jeho život je na obci. Většinou se tuláků ujme někdo z místních obyvatel a za to mu obec odpustí např. poplatky a poskytne jiná zvýhodnění. Placení za nalezeného psa v místním útulku se může malé obci značně prodražit.

Jak je to u zaběhnutých psů a zdivočelých koček, kteří se ocitnou v myslivecké honitbě?
Podle zákona o myslivosti musí být pes zjištěn dále než 200 metrů od nejbližšího obydleného stavení nebo oplocení jeho pozemku a evidentně pronásledovat zvěř. Pak může myslivecká stráž nebo myslivecký hospodář (jmenovaný orgánem státní správy) po důkladném vyhodnocení situace psa či kočku usmrtit. V žádném případě to nesmí udělat kdejaký lovec v zeleném kabátě!  Toto opatření se týká i koček nebo zdivočelých hospodářských zvířat. Výjimku tvoří psi lovečtí, záchranářští, slepečtí, zdravotní a služební.

Kde jsou útulky pro psy a kočky na území Prahy?
Útulek pro opuštěná zvířata – pro psy, Praha 8 – Troja, V Zámcích 56, tel. 233 554 242, 283 011 711. Na stejné adrese lze objednat i odchytovou službu a likvidaci uhynulých jedinců.
Útulek pro opuštěná zvířata – pro kočky, Praha 10, Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10, tel. 272 701 819, 272 705 656.
 
Na těchto adresách si mohou zájemci o zvířátko také vybrat dobrého kamaráda nebo najít svého ztraceného. K tomu slouží i webové stránky www.upozpraha.cz se zobrazením nabízených pejsků a kočiček. Pro nového majitele zvířete z útulku platí celá škála výhodných ekonomických opatření.

Máte pro budoucí chovatele na závěr nějakou radu?
Každý ať dobře promyslí, než si psa nebo kočičku pořídí. Děti, pro které se kamarád většinou pořizuje, dorostou a budou mít jiné záliby nebo se odstěhují. Ani vy si nemůžete dovolit odjet na dovolenou, kdy se vám zlíbí, musíte se často podřídit a pes žije v průměru 15 let. Také povinné poplatky a veterinární péče jdou ročně často do tisíců korun. Pokud už máte tento problém vyřešený, lepší rozhodnutí jste nemohli udělat. Lidé často s nadsázkou říkají, že zvíře je ten jediný, kdo je vítá, když přijdou domů. -red-

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Přečetl jsem si na webových stránkách, že pracujete i s technikou hypnózy. Můžete mi přiblížit, v čem mi může hypnóza pomoci, zda je pro každého a zda a v čem může i ublížit?
Hypnóza bývá v představách lidí magická a ohrožující. Někdy k tomu přispívá zpracování beletrie a filmů. Největší obavy bývají ze ztráty kontroly nad vlastním jednáním. Realita je jiná. Hypnóza je stav hluboké relaxace, kdy se souhlasem a spoluprací hypnotizovaného dochází k částečnému nebo úplnému útlumu vědomí a může vzniknout prostor pro podvědomí, jehož obsahy nám v bdělém stavu bývají nepřístupné. Jsou lidé, kteří snáze vstupují do hypnotického transu a jiní méně snadno. Záleží na motivaci, spolupráci, míře důvěry v terapeuta i techniku samotnou, na počtu opakování relaxačních či hypnotických sezení.
Nikdy ale nedochází k ohrožení hypnotizovaného. V hypnóze neztrácí hypnotizovaný vědomou kontrolu nad svým jednáním. Také se nemůže stát, že by se hypnotizovaný z hypnózy neprobudil
a žil část svého života stále pod vlivem terapeuta. Po ukončení hypnózy mohou na hypnotizovaného mít svůj vliv posthypnotické sugesce, ale opět pouze v souladu s jeho souhlasem, zájmy a hodnotami. Pokud by hypnotizér svého klienta opustil ve stavu hypnotického transu (což je samozřejmě proti etickým odborným zásadám), přešel by hypnotizovaný plynule do běžného spánku a normálně by se probudil. Cílem hypnózy je odstranit určité problémy nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování. S její pomocí se dá pracovat např. na odstranění různých fobií a depresí, různých závislostí, dále strachu ze zkoušek, při migrénách, přejídání a dalších potížích. 

PhDr. Hana Jenčová,
klin. psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz