Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoci nevidomým a slabozrakým může každý


Pomoci nevidomým a slabozrakým může každý


Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tyfloservis a krajskými Tyflocentry organizují již sedmým rokem projekt Bílá pastelka. Jeho cílem je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, které postihla ztráta nebo těžké poškození zraku. Aby i člověk, který v průběhu svého života ztratil zrak, mohl nadále žít plnohodnotně a nezávisle, je třeba, aby se naučil provádět základní, pro život nezbytné úkony bez použití zraku. Doposud byla hlavním zdrojem financí pro výukové programy celonárodní sbírka Bílá pastelka. Od letošního roku mohou lidé pomoci i zasíláním dárcovských SMS.