Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

V Kovářově ulici ve Stodůlkách se rekonstruuje dětské hřiště. Jedna nová prolézačka byla ale ještě před dokončením odstraněna. Proč?

Začátkem srpna byla zahájena plánovaná rekonstrukce dětského hřiště Kovářova, na kterou jsme získali grant z magistrátu hlavního města. Již během prvních dnů prací se na pracovnice odboru životního prostředí obraceli místní obyvatelé a došlo k několika diskuzím. Část z nich opravu hřiště uvítala, druhá skupina ji striktně odmítla.
Po provedení prvních těžebních prací bylo zjištěno, že uložení sítí neodpovídá mapovým podkladům, takže větší herní prvek, hrádek, nebylo možné v tomto místě instalovat.
Vzhledem k tomuto technickému problému, který nebyl v době přípravy projektu znám, a s přihlédnutím k výraznému odporu občanů jsme se rozhodli od instalace »hrádku« upustit. Po projednání s obyvateli přilehlé nemovitosti, se stavebním odborem a s prováděcí firmou byly vybrány menší herní prvky. Ty původně plánované mohou být umístěny na dětském hřišti ve vnitrobloku F na Velké Ohradě, jehož rekonstrukce se připravuje. Finanční prostředky na ni máme v rozpočtu pro letošní rok.
Protože problém byl zjištěn včas, nedojde k navýšení nákladů na rekonstrukci hřiště. Provedené práce se využijí i v nové verzi hřiště. Jediným výdajem navíc je demontáž kostry »hrádku« a tu uhradí firma na své náklady. Dokončené hřiště se určitě bude líbit dětem i dospělým a doplní nabídku využití volného času pro maminky s dětmi z okolí.

Proč je rozkopaná křižovatka na Jeremiášově u Šafránky?

Jak asi všichni čtenáři zaregistrovali, při Smíchovské ulici, vedoucí ze Stodůlek do Řeporyj, roste nový obytný soubor. Vznikne zde také obslužná komunikace, která bude ústit na Smíchovskou ulici. Po dokončení bytových domů zcela jistě vzroste automobilový i pěší provoz i v prostoru křižovatky Jeremiášova – Smíchovská. Ta byla už v době výstavby sídliště vyřešena dost nešťastně – Smíchovská se připojuje šikmo a těsně před křižovatkou je navíc odbočka do Tlumačovské. Proto bylo nutné celou křižovatku včetně přechodů a světelné signalizace komplexně přebudovat. Vyústění Smíchovské mění tvar a připojuje se na Jeremiášovu kolmo. Ulice Tlumačovská bude na svém západním konci trvale zaslepená. Dále se buduje bezbariérový přechod pro chodce přes ulici Jeremiášovu a Smíchovskou a na všech přechodech budou rozšířené ochranné středové ostrůvky. Součástí úprav je také vybudování přístupového chodníku a nové zastávky autobusů, na které budou stavět linky jedoucí do Řeporyjí.
Celou stavební akci, která si vyžádala dopravní omezení, financuje hlavní město ve spolupráci s MČ. Dle informace Technické správy komunikací by vozovka, chodníky a nové zastávky autobusů měly být v provozu začátkem září a v říjnu by měl být zahájen zkušební provoz světelné signalizace.