Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z LUŽIN DO HAMBURKU


V červnu navštívily děti spolu s rodiči a učitelkami z Mateřské školy Sluníčko pod střechou partnerskou Mateřskou školu Wackelzahn z Hamburku. Návštěva se konala v rámci projektu Svobodný ekologický rok 2007, nad kterým převzaly záštitu Městská část Praha 13 a město Hamburg–Bergedorf. Připravený program byl skutečně bohatý. Nechyběla ani prohlídka města, botanické zahrady, výlet lodí, návštěva Informačního domu ochrany přírody v Bobergské nížině, došlo také na společné sázení stromu (jedlého kaštanu). Společný projekt bude pokračovat v květnu 2008. Více se dočtete v příspěvku paní Marie Martinovské na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.


Eva Černá